Mapes

Trova els llocs mès importants de la Festa Major.

Nota: Feu clic en el mapa per activar les funcionalitats (l’escala, la llegenda, el desplaçament, etc.). Quan el punter es mou fora del mapa, es desactiven les funcionalitats.

Visit This Site help assignment. Source essay writing service.

Festa Major del Poblenou 5 setembre 2013