Articles 2019

Sumari

  1. BAN
  2. Salutacions
  3. Entitat Pregonera: Fundació Privada Casino L’Aliança
  4. EXPOSICIÓ FESTA MAJOR: Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya del Districte de Sant Martí
  5. PUNT DE RECOLLIDA D’ALIMENTS PERMANENT PER AL MENJADOR SOLIDARI GREGAL
  6. Ens prenen el carrer, ens prendran la festa
  7. Elogi de l’experiència
  8. Project Garlanda: La Festa Major és convivència, és veïnatge, és vida. Volem viure la Festa Major!
  9. Caminant juntes cap a unes festas lliures de violència
  10. Trobada de consum responsable per la Republica

Per condicions meteorològiques o altres qüestions alienes a l’organització, aquest programa pot patir modificacions, que s’anunciaran a la web i les xarxes socials.

Feu clic en el programa per activar les funcionalitats (l’escala, el desplaçament, etc.). Quan el punter es mou fora del programa, es desactiven les funcionalitats.

Edita: Coordinadora d’Entitats del Poblenou**

La Coordinadora no es fa responsable de les opinions expressades en les col·laboracions inserides en el Programa, els articles i/o els anuncis.

Administrador Web 5 setembre 2020