ENS PRENEN EL CARRER, ENS PRENDRAN LA FESTA

Quan parlem de temps de Festa, a casa nostra, pensem en la festa al carrer, pensem en sortir a la plaça i trobar-nos amb els nostres veïns. Serà pel clima, o per com s’ha estructurat l’espai públic a les nostres viles i ciutats, però al Poblenou, com a la resta del Mediterrani, quan fem festa, la fem al carrer.

Però, aquesta manera de fer, de viure, comença a estar en perill. D’un temps ençà, les entitats comencem a tenir problemes per realitzar aquestes activitats al carrer, les administracions, començant per l’europea i acabant per la municipal, dicten normes que coarten l’ús natural i fluid que sempre hem fet de l’espai públic; el normativitzen, el condicionen i en releguen a precari l’ús per a les activitats col·lectives.

Cada cop s’aproven normes (decrets, instruccions tècniques, ordenances…) que fan de la possibilitat d’ús de l’espai públic una cursa d’obstacles a la que les entitats hem de dedicar temps i esforços, o sigui, diners i recursos humans, fins al punt que sovint, s’han de contractar serveis especialitzats per poder assumir els requeriments imposats des de l’administració. Destinar aquests esforços a aquestes tasques, vol dir no destinar-los a les finalitats per què les associacions van ser constituïdes. Per tant, aquesta situació, va en detriment de la qualitat de les propostes i de la riquesa de la vida associativa. Ja que cal no oblidar que els recursos humans de les entitats son persones que fan treball voluntari, i que aquestes traves poden desmotivar la seva participació, fins al punt de deixar de tirar endavant alguns projectes.

Si atenem els discursos de les diverses forces polítiques majoritàries a Catalunya, totes volen unes associacions fortes i dinàmiques i, sobre el paper, totes reconeixen la capacitat cohesionadora i enriquidora de la cultura popular i de l’associacionisme. Però, aquests plantejaments teòrics topen amb la realitat administrativa del dia a dia, especialment en els nivells que haurien de ser més propers a la gent del seu territori, els Consells de Districte.

Darrerament, des del Consell de Districte de Sant Martí (possiblement a altres Districtes també), a qualsevol projecte de cultura popular se li exigeix el compliment de normes que no són d’aplicació en els casos en què es requereixen. Ja no parlem ara de les normes que ja hem dit que restringeixen i entorpeixen les diverses activitats, no, ara estem davant d’interpretacions absolutament forassenyades de normes que s’apliquen on no ser procedent ser aplicades, per exemple, ordenances aprovades per altres districtes que s’apliquen al de Sant Martí per pura analogia, instruccions tècniques complementàries a decrets lleis, pensades per casos molt específics, que s’apliquen indiscriminadament passant per damunt de la normativa europea…

Aquesta situació és possible perquè s’ha deixat en mans de funcionaris municipals alguns temes que no se’ls hauria d’haver encomanat, almenys sense una formació i unes directrius polítiques que evitessin que la seva actuació fos lesiva per als interessos comuns. Sense aquestes directrius polítiques, que han de dotar de contingut les normes, resta tan sols l’aplicació mecànica, arbitrària i restrictiva de la norma (per allò de “no fos cas…” – sempre es té por d’allò desconegut -).

A POBLENOU DIEM PROU!!

Les entitats i col·lectius del Poblenou volem una relació fluida i cooperativa amb la nostra administració més propera. No volem haver de lluitar contínuament contra un ajuntament que no ens escolta ni ens acompanya. Volem dedicar la nostra energia a realitzar les nostres activitats: festes al carrer, cercaviles, correfocs, fires d’entitats, mostres culturals i gastronòmiques, tallers per la canalla, havaneres, curses… i volem sentir que tenim l’administració de la nostra banda, que ens acompanya, i junts podrem millorar tot el que calgui, amb temps i amb formació. Allò que no acceptem és estar enfrontats de forma permanent i que se’ns tracti com una nosa o com algú que pretén treure un profit econòmic de la seva activitat.

No som el Sònar, ni el Primavera Sound, ni som cap marca comercial.

Som persones que amb el nostre treball voluntari ens organitzem per fer del Poblenou un lloc millor on viure i créixer.

El nostre capital som nosaltres mateixos, els nostres esforços i les nostres il·lusions. No permetrem ser tractats com allò que no som.

Les entitats del Poblenou volem seguir aportant al veïnat les nostres activitats, amb alegria, adaptant-nos als canvis sense alterar el nostre tarannà, col·laborant entre nosaltres. Les entitats hem de perdurar en el temps, amb els nostres records i amb els nostres avenços, som part viva de la societat, tots nosaltres, la gent, la festa, els gegants i els dracs, les sardanes, les cançons populars, els castellers, les fogueres, els diables… tots som la cultura popular d’aquest país i no podem permetre que ens la prenguin i la vulguin extingir escanyant-nos amb normes i actituds fora de lloc.

Associació de Geganters, Grallers i Portadors de Cabuts de Poblenou

Colla de Diables del Poblenou

Colla del Drac del Poble Nou