Articles 2017

Sumari

  1. BAN
  2. Salutacions
  3. Pregoner: Agrupació Excursionista Icària, amor a la muntanya
  4. EXPOSICIÓ FESTA MAJOR: POBLENOU DES DE L’AIRE!
  5. Associacionisme i Cultura Popular
  6. 20 anys de l’Octubre Casal Independentista
  7. La bandera olímpica està descosida!
  8. No em fotràs la festa, Juntes respondrem!

Feu clic en el programa per activar les funcionalitats (l’escala, el desplaçament, etc.). Quan el punter es mou fora del programa, es desactiven les funcionalitats.

Edita: Coordinadora d’Entitats del Poblenou**

La Coordinadora no es fa responsable de les opinions expressades en les col·laboracions inserides en el Programa, els articles i/o els anuncis.

Festa Major del Poblenou 5 agost 2017