Aquestes festes, violència sexual zero a Poblenou

Aquestes festes, tenim dret a gaudir-les sense ser molestades, assetjades, atemorides. Aquestes festes, volem un barri lliure d’agressions sexistes.

És per això que moltes entitats i organitzacions del districte ens hem organitzat per a que aquestes siguin unes festes majors lliures d’agressions, i des de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou impulsem iniciatives que aportin el punt de vista de l’associacionisme en aquesta qüestió. Hi ha un grup de treball per a la perspectiva de gènere en la Coordinadora, del que actualment formen part A.C.S. Bac de Roda, l’Associació Invia i la Colla Jove Castellera de Barcelona.

A més, l’Associació Invia col·labora amb el districte per formar i informar a les entitats membres de la Coordinadora d’Entitats del barri de Poblenou en el marc de les festes del barri, en temes de violència i prevenció de l’assetjament sexual.

Quines són les bases per a unes festes lliures de violència sexual, però també per a una correcta prevenció en cas que es produeixin agressions? N’apuntem els 5 punts centrals:

  1. Identificar les múltiples formes de violència masclista i de delictes contra la llibertat sexual de les dones. Per contribuir a aquesta identificació cal contextualitzar la incidència, l’arrelament i l’extensió de la violència a partir de l’anàlisi de conceptes com la cultura de la violació, l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’agressió sexual, el consentiment i la impunitat. La violència masclista té un caràcter estructural que requereix una veritable transformació social que impliqui tota la societat, tant en crear mecanismes per a prevenir-la, com en el rebuig contundent i massiu a totes les agressions masclistes que poguessin donar-se. Aquest canvi de mentalitat s’ha d’estendre també als espais d’oci i festa de la nostra ciutat.
  2. Generar un espai de reflexió participativa, informatiu i formatiu, per als diferents agents socials implicats que contribueixi a la seva sensibilització envers la violència masclista i que afavoreixi un treball conjunt per aconseguir que les festes del Poblenou siguin espais i moments lliures d’agressions masclistes, tant per a les dones com per a les persones LGTBI.
  3. Elaborar i posar en marxa protocols d’actuacions que millorin la resposta davant les agressions masclistes que es puguin manifestar en espais d’oci i festius. Els protocols han de ser eines que articulin processos de reflexió en les institucions, entitats i ciutadania per tal d’impulsar la corresponsabilitat en la prevenció i actuació davant les agressions masclistes.
  4. Fixar l’atenció i protecció a les víctimes com a eix central i principi fonamental de qualsevol protocol d’actuació. Això implica donar prioritat a actuacions que evitin o disminueixin les situacions de vulnerabilitat i inseguretat de les víctimes i atenguin sobretot el seu estat emocional i físic, valorant el risc a què s’enfronten, respectant els seus tempos, garantint i respectant la seva decisió informada i assegurant el seu acompanyament.
  5. Establir les bases dels procediments generals per a una primera atenció a la víctima i els procediments específics d’actuació en casos de violació i altres tipus d’agressió sexual i/o física. Aquí caldrà identificar les condicions i la infraestructura possibles del procediment de resposta que caldrà posar en marxa per coordinar les actuacions previstes.

Aquests 5 punts formen part de la formació que el Servei d’Atenció Integral a la Dona (SAID) de l’Associació Invia va impartir a les entitats de la Coordinadora d’Entitats de Poblenou i que s’inclouen en el seu pla d’actuació per a la prevenció i detecció de violències masclistes.

Perquè tenim dret a una festa lliure de por i agressions sexuals; no només les dones, sinó el conjunt de la nostra societat.

Grup de treball Perspectiva de Gènere de Coordinadora d’Entitats del Poblenou

A.C.S. Bac de Roda

Associació Invia

Colla Jove Castellera de Barcelona