En el món de la feina, les dones estan a tot arreu, i la igualtat, en cap

* Margaret Murani és directora d’investigació al Centre Nacional per a la Recerca Científica (CNRS), París

És possible situar-te en un punt on reivindicar el paper de la dona com a emprenedora no sigui una cosa destacable? Ara sona música de violí, apareix el logotip d’una marca coneguda i arriba el final de l’anunci, la realitat òbviament no és aquesta.

Ha costat moltes reivindicacions que tinguin en compte el valor i la importància de la dona autònoma a Espanya, les últimes xifres freguen el milió de dones autònomes, 100.000 més que fa 10 anys, però molt per sota dels gairebé 2.000.000 d’homes donats d’alta com a autònoms.

En aquest sentit hi ha una dada molt significativa, el sector del comerç concentra a una de cada quatre autònomes, les dones autònomes són més nombroses que els homes en els sectors del comerç, hostaleria, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats sanitàries, activitats administratives, educació, activitats financeres i d’assegurances, activitats artístiques i d’entreteniment i activitats immobiliàries.

L’autoocupació és una sortida digna i real per a la dona a Espanya sense distinció d’edat ni nacionalitat i que redueix la bretxa salarial.

Es treballa des d’ajuntaments i entitats socioeconòmiques com l’Eix comercial del Poblenou cap a un empoderament constant facilitant les eines necessàries, però ha d’anar acompanyat per una societat que creixi amb igualtat des de la infància.

Què podem fer a casa per educar en igualtat?

  • Hem de posar molta atenció a no perpetuar els rols i comportaments sexistes ni amb el nostre llenguatge ni amb els nostres actes. Per exemple, pensem en com està organitzat el repartiment de tasques i responsabilitats en la nostra família. Hem de desaprendre i posar-nos a judici. Intentem-ho!
  • Donem-los responsabilitats sobre les tasques de la llar d’acord amb la seva edat, sense fer diferències per gènere.
  • Acceptem la individualitat de cada nen o nena amb les seves característiques particulars, afavorint que siguin ells o elles mateixes. Donem suport al desenvolupament dels seus talents o les seves preferències.
  • Parlem amb esperit crític, compartim la informació que reben a l’escola, de la televisió, dels seus amics, etc. Tot el que vingui de l’exterior serà sempre lliure dels estereotips sexistes. Expliquem-los que hi ha desigualtat de gènere, que és injusta i que cal canviar-la.
  • Procurem que les joguines que tinguin a casa no siguin sexistes. És a dir, la cuineta i les nines no són només per a nenes, ni els camions i superherois són només per a nens. Oferim-los una oferta variada de joguines i permetem que sigui cada nen o nena els que mostrin les seves preferències.

Exposició Dones i Comerç

La Coordinadora d’entitats del Poblenou ens ha brindat l’oportunitat d’exposar el projecte Dones i comerç, aquest projecte es va crear durant la setmana del comerç el 2019, l’Eix Comercial volia donar visibilitat a 7 dones (una cada dia) que tenien negoci al Poblenou. Donat el gran èxit d’aquesta iniciativa i l’oportunitat per donar visibilitat a aquest important sector, el projecte ha crescut fins al dia d’avui amb gairebé 50 entrevistes i les fotografies realitzades pel fotògraf Josep Martín.

Aquesta exposició és un relat intimista de la vida de les dones i els seus negocis, des del passat fins al present com a reivindicació pel treball aportat al barri i als veïns i veïnes.

Podeu consultar Altres activitats relacionades amb l’exposició www.eixcomercialpoblenou.com

Organitza: Eix Comercial Poblenou

Col·labora: Coordinadora d’Entitats de Poblenou, Arxiu Històric de Poblenou, Associació In via, Ràdio Comerç, Piad 

Fonts:

Oxfamintermon, La Vanguardia, El país y Cinco días.