LA FESTA MAJOR ÉS CONVIVÈNCIA, ÉS VEÏNATGE, ÉS VIDA. VOLEM VIURE LA FESTA MAJOR!

La Festa Major del Poblenou, com festes d’altres barris històrics de Barcelona, es fonamenta, en gran part, gràcies a l’organització de comissions de festes dels veïns i veïnes; aquestes són LES COMISSIONS DE FESTES DELS CARRERS.

Les Comissions de Festes s’encarreguen de tot el que cal per fer la Festa Major: decideixen com serà l’engalanament del carrer, quina programació es farà, com es pagarà, com es muntarà el bar, quins torns caldrà fer, com es connectarà l’electricitat, quantes cadires caldran… o sigui que PENSEN, DECIDEIXEN, PROGRAMEN I PORTEN A TERME EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR del seu carrer.

Sempre, fins no fa gaires anys, cada comissió de festes podia disposar d’un local que es feia servir una mica de tot, de magatzem, de talleret, de seu social, de punt de trobada… Aquests locals tenien orígens diversos: podia ser d’algú que tenia el local buit i el cedia per uns dies, algun lampista, paleta o algun altre professional que ja li estava bé cedir un espai del seu taller per aquestes finalitats, o alguna comunitat de veïns que disposava d’un local comunitari… BÉ, DONCS, AIXÒ S’HA ACABAT!

Davant d’aquesta situació que s’arrossega i es va agreujant des de fa més de deu anys, l’Ajuntament hi ha anat posant algunes solucions, sempre provisionals. Fins ara moltes de les comissions de festes tenien un espai de magatzem i taller, precari, a la tercera planta de Can Saladrigas, PERÒ AIXÒ TAMBÉ S’HA ACABAT.

L’Ajuntament ha decidit fer un altre ús de l’espai de Can Saladrigas i volia traslladar tot el material de les comissions de festes a Can Tiana, al carrer de Tànger, a una nau que està pendent de ser condicionada, ja que actualment no hi arriba ni electricitat, ni té WC. PERÒ, AQUEST ESPAI TAMBÉ SERÀ PROVISIONAL. Per tant restem sense saber a què caldrà esperar perquè com va deixar clar un conseller del Districte ELS ESPAIS PER A LES COMISSIONS DE FESTES NO SÓN UNA “PRIORITAT PRIORITÀRIA”.

DONCS, BÉ, AIXÒ S’HA ACABAT!

Les Comissions de Festes dels Carrers volem ser tractades amb la dignitat que ens mereixem i des de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou hem decidit treballar en el projecte Garlanda.

Què és el projecte Garlanda?

Espais de creació per a associacions de cultura popular.

Definició

El Centre Garlanda es compon de diversos espais propietat de l’Ajuntament de Barcelona, situats a diversos indrets del Poblenou. Inicialment compta amb:

  1. Nau Fòrum: Av. Litoral, 114 (Davant Punt Verd Deixalleria Fòrum)
  2. Palo Alto: Carrer dels Pellaires, 30, 08019 Barcelona Nau A i Nau O

El conjunt d’aquests espais formen l’equipament públic anomenat GARLANDA, Espai de creació visual i plàstica per a associacions de cultura popular. La gestió de l’equipament GARLANDA s’atorgarà de forma directa, mitjançant un conveni de gestió cívica a la Federació Coordinadora d’Entitats del Poblenou. El conveni de gestió cívica contemplarà una dotació econòmica suficient per dur a terme la finalitat de l’equipament.

Finalitat

Oferir espais i recursos materials i conceptuals per a la creació visual i plàstica a les associacions i altres entitats que amb el seu treball facin una aportació que enriqueixi la vida comunitària i la cultura popular dels barris del Poblenou, del districte de Sant Martí i, per extensió a tota la ciutat de Barcelona.

Després de diverses reunions amb l’Ajuntament del Districte de Sant Martí i fins i tot una visita guiada pels espais del Fòrum i de Palo Alto, dilluns 13 de maig 2019 acordem amb l’Ajuntament que, el projecte Garlanda tirarà endavant i no hi haurà cap problema en disposar dels espais adients quan s’hagi de sortir del tercer pis de Can Saladrigas. En cas contrari, Coordinadora i ACR informen que mentre no tinguem clar el nostre futur no ens mourem de la tercera planta de Can Saladrigas.

Coordinadora d’Entitats del Poblenou